کمپین #من_هستم

کمپین #من_هستم


هر سال روز جهانی مقابله با کار کودک را برای خود یادآوری میکنیم تا عهد و میثاق خود را برای حمایت از این قشر آسیب دیده و آسیب پذیر مستحکم تر سازیم. .
اشتیاق ما در لحظات همراهی این کودکان برای رهایی از چرخه فقر و ناآگاهی وصف ناپذیر است.
آرزومند روزی هستیم که همه انسانها حقوق و شخصیت انسانی این کودکان را به رسمیت بشناسند و برای توقف این چرخه دوشادوش یکدیگر حرکت کنند. همراهی شما همواره ما را در رسیدن به این مهم مصمم تر ساخته است.
برای حمایت از کودکان کار در روزی که از سوی سازمان جهانی روز مقابله با كار كودك نامگذاری شده، سهم‌مان از شادی بخشیدن به کودکان کار چه میزان میتواند باشد؟

با دعوت و معرفی ۵ نفر از دوستان خود، به ربات قلب سفید در راستای باورمان‌ برای کودکی ‌کودکان همراهمان باشید.


Instagram: @ghalb.sefid.charity
Telegram: @ghalbsebot
Website: ghalbsefid.ir