درباره ی ما

درباره ی ما


خیریه قلب سفید در سال 95 با هدف حمایت از کودکان کار تاسیس شد. در این راستا با تحقیق و مطالعه وضعیت کودکان کار در مناطق 22 گانه تهران، منطقه 18 را به دلیل ساخت فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها و سکونت تعداد قابل توجهی کودک کار، برای فعالیت انتخاب نمود. شناسایی کودکانی که بیشتر از سن خود زندگی کرده‌اند، کودکی نکرده‌اند و روزهای زیبای شادبودن را با خستگی گذرانده‌اند، کار سختی نبود. با شناسایی کودکان در محل کار و جلب اعتماد آنها، بررسی شرایط خانوادگی و ارتباط‌گیری با آنها، تشکیل پرونده و بررسی زمینه‌های مورد نیاز برای مداخله و حمایت، رسالت موسسه آغاز شد. توانمندسازی و حمایت از کودکان و خانواده‌ها اولین و اصلی‌ترین هدف خیریه است.

قلب سفید در طول مدت 3 سال برای محقق ساختن اهداف خود گام‌های بزرگ و قدرتمندی را برداشته و در این مسیر همواره از یاری نیروهای داوطلب که با همراهی و حمایت خود سخت‌ترین و بعیدترین کارها را ممکن و میسر ساخته‌اند مدد گرفته‌است. داوطلبانی که خالصانه در همه زمینه‌ها همراه و همگام بوده‌اند و بدون هیچ چشمداشتی برای کودکی کودکان تلاش کرده‌اند.

امروز پس از گذشت سه سال، خیریه توانسته با تاسیس مرکز کارآفرینی ضمن ایجاد فضایی امن و آرام و به دور از محیط استرس‌زا و پر آسیب مشاغل خرد و غیررسمی، بر اساس علائق و توانایی فردی کودکان و خانواده‌ها، فرصت مهارت‌آموزی و اشتغال را نیز برای آنها فراهم سازد.  

                  
مرکز کارآفرینی پنجره روشنی است برای تابیدن نور توانایی و اعتماد به نفس به زندگی سخت و تاریک کودکان کار.