درباره ی ما


خیریه قلب سفید در سال 95 با هدف حمایت از کودکان کار تاسیس شد. در این راستا با تحقیق و مطالعه وضعیت کودکان کار در مناطق 22 گانه تهران، منطقه 18 را به دلیل ساخت فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها و سکونت تعداد قابل توجهی کودک کار، برای فعالیت انتخاب نمود. شناسایی کودکانی که بیشتر از […]

ویدیو معرفی موسسه

کمپین #من_هستم


هر سال روز جهانی مقابله با کار کودک را برای خود یادآوری میکنیم تا عهد و میثاق خود را برای حمایت از این قشر آسیب دیده و آسیب پذیر مستحکم تر سازیم. .اشتیاق ما در لحظات همراهی این کودکان برای رهایی از چرخه فقر و ناآگاهی وصف ناپذیر است.آرزومند روزی هستیم که همه انسانها حقوق […]

آخرین کمپین ها

آدرس دفتر:

بزرگراه سعیدی - بزرگراه فتح - بلوارالغدیر - خیابان علیپوران - سرای محله شادآباد - مرکز پرتو - خیریه قلب سفید

تلفن های تماس :

۹۸۹۱۲۱۲۴۸۰۰۵+ ، ۰۲۱-۶۶۸۰۵۶۷۴